Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
ĐỖ THỊ CẨM TÚ
HIỆU TRƯỞNG ĐỖ THỊ CẨM TÚ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ ĐẠI HỌC
Thuộc về bộ phận TỔ VĂN PHÒNG
Địa chỉ An Ninh- Châu Thành
Điện thoại 02992474541
Email mgmythuan@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

bb

CÁN BỘ QUẢN LÝ