Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
 • ĐỖ THỊ CẨM TÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02992474541
  • Email:
   mgmythuan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: