Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng

Bỗ nhiệm CBQL chức danh phó hiệu trưởng và điều động nhân sự đối với hiệu trưởng.


Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Linh làm phó hiệu trưởng trường mẫu giáo Mỹ Thuận từ ngày 1/2/2020.

Điều động bà Đỗ Thị Cẩm Tú hiệu trường trường Mẫu Giáo Mỹ Thuận chuyển sang làm hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Hương.

Điều động bà Trang Đài Phó PGD Mỹ Tú về làm hiệu trường trường Mẫu Giáo Mỹ Thuận từ ngày 1/2/2020