Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng

Hình ảnh đón, trả trẻ sau thời gian nghỉ dịch.


Công tác vệ sinh phòng bệnh khi trẻ vào học trở lại sau thời gian nghỉ dịch covid-19.